• uku dem 15 bullet_arrow_right this
  • uku kwezi - this month
 • ukuboneka n 15 bullet_arrow_right availability, visibility , from kuboneka
  • ukuboneka kwanjye ntikoroshye kubera mfite gahunda nyinshi - my availability is limited because I have many appointments
 • Ukuboza /Ukuboza/ n 15 bullet_arrow_right December  (ukwezi kwa cumi na kabiri used colloquially), from kubora
 • ukugerwaho n 15 bullet_arrow_right accessibility , from kugerwa and -ho
 • ukundi adv bullet_arrow_right again
 • ukuntu n 15 bullet_arrow_right how, means, method
 • ukunyurwa n 15 bullet_arrow_right 1. satisfaction 2. gratitude , from kunyurwa
 • ukuri /ukurĂ®/ n 15 bullet_arrow_right truth
  • avuga ukuri - he tells the truth
 • ukurimbuka n 15 bullet_arrow_right perdition, going to hell, uprooting , from kurimbuka
 • ukutumvira n 15 bullet_arrow_right disobedience , from kutumvira
first_disabledprevious_disablednextlast  Showing 1 to 10 of 15
Search took 1 ms