• igikoresho (ibi-) /igik├┤reesho/ n 7 8 bullet_arrow_right 1. tool, instrument, implement, utensil 2. material, equipment , from gukoresha
    • ibikoresho byo kwigisha - teaching materials
Showing 1 to 1 of 1
Search took 1 ms